ប្រភេទផលិតផល

យើងក្រុមហ៊ុនផលិត SHUNDA មានបទពិសោធន៍ 20 ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនីឡុង / សន្លឹក, ដំបងនីឡុង, ដំបង PP, MC ដែកនីឡុងដែក, បំពង់នីឡុង, នីឡុងហ្គែរ, នីឡុងរ៉ក, ដៃអាវនីឡុង, បន្ទះនីឡុង, បាល់នីឡុង, បន្ទះនីឡុង, ការភ្ជាប់ខ្សែនីឡុង, ,Nylon Stick,Nylon Screw&Nuts,Nylon Wheel,Nylon Fitting,ល.
ដំណើរការនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជា: MC static molding, extrusion molding, polymerization molding ។

អាន​បន្ថែម

ផលិតផល​ពិសេស